พรชัยแอร์ จำหน่ายแอร์บ้าน ราคาแอร์ถูก ล้างแอร์ ย้ายแอร์ ถอดแอร์ แอร์ผ่อน พร้อมติดตั้งฟรี

บทความ

ท่อทางเดินน้ำยาแอร์และการต่อท่อแอร์

28-08-2556 13:14:05น.

บริษัท พรชัยแอร์ สาขาดอนเมือง Tel : 02-9747679, 081-5810400, 089-6840267

ท่อทางเดินน้ำยาแอร์และการต่อท่อแอร์

1. ท่อทางเดินน้ำยาแอร์ ที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ท่อชนิดอ่อน และท่อชนิดแข็ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ท่อชนิดอ่อน  สำหรับท่อทองแดงชนิดอ่อนโดยทั่วไปจำหน่ายเป็นขด มีความยาว 25 ฟุต หรือ 50 ฟุต มีขนาดต่างๆ กันตามขนาดที่วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (outside diameter หรือ OD) เช่นขนาด 1/4 นิ้ว OD, 1/2 นิ้ว OD การคลี่ท่อออกจากขดเพื่อใช้งานควรวางท่อบนพื้นราบๆ กดปลายท่อกับพื้นแล้วหมุมขดท่อคลี่ออก โดยวิธีนี้จะทำให้ท่อที่ตรงเพราะถ้าดึงท่อออกจากขดข้างๆ จะทำให้ท่อบิด ไม่สามารถนำไปบานหรือตัดได้

- ท่อชนิดแข็ง ท่อชนิดแข็งมีขนาดต่างๆ กันตามขนาดที่วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเช่นเดียวกับท่อชนิดอ่อน แต่เก็บเป็นเส้นยาวไม่เกิน 6 เมตร

การเลือกใช้ท่อทางเดินน้ำยา มีหลักที่ควรคำนึงถึงดังนี้คือ

- ชนิดของระบบทำความเย็นว่าเป็นระบบใด และใช้น้ำยาอะไรเป็นตัวกลางในการทำความเย็น

- ราคาของท่อแต่ละชนิด

- แบบของการต่อท่อที่ใช้

     ความรู้ในเรื่องของน้ำยาที่ใช้ในระบบเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้ชนิดของท่อทางเดินน้ำยา เพาะน้ำยาบางชนิดทำปฏิกิริยาต่ดท่อบางอย่าง เช่น น้ำยาแอมโมเนียจะกัดท่ดทองแดง และใช้ได้กับท่อเหล็กหรือท่ออะลูมิเนียม

     ท่อทางเดินน้ำยาจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและความชื้นภายในท่อ  ฉะนัันท่อทางเดินน้ำยาทุกชนิดจะต้องปิดปลายให้ดี เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและความชื้นจากอากาศ

แอร์บ้าน

2. การตัดท่อแอร์ การตัดต่อท่อทางเดินน้ำยา โดยทั่วไปมีเครื่อที่ใช้การตัดท่ออยู่ 2 ชนิด คือ

    - คัตเตอร์ (cutter) ส่วนมากใช้สำหรับตัดท่อทองแดงชนิดอ่อน

    - เลื่อยตัดเหล็ก (hacksaw) ใช้สำหรับตัดท่อชนิดแข็ง

แอร์บ้าน

3. การดัดท่อแอร์ ในการดัดท่อ (bending rubing) ทางเดินน้ำยามีเครื่องช่วยในการดันท่อ ดังนี้คือ

    - สปริง (tube bending spring) เครื่องช่วยดัดท่อแบบสปริงนี้อาจใช้สวมทั้งภายในท่อและนอกท่อ เพื่อช่วยการดัดและมีขนาดต่างๆ กันตามขนาดของท่อ

    - เครื่องมือดัดท่อ มีสวนประกอบที่สำคัญดังนี้ คือ องศาของการดัด ด้ามหมุมดัดท่อ (operating lever) ด้ามยึดท่อที่จะดัด (bending tool)  และท่อ

แอร์บ้าน

4. การต่อท่อทางเดินน้ำยาแอร์  ในการต่อท่อทางเดินน้ำยาของระบบเครื่องทำความเย็นนั้น โดยทั่วไปทำได้ 2 วิธีคือ

    - การต่อท่อโดใช้แฟลร์นัตและข้อต่อ เนื่องจากน้ำยาภายในท่อทางเดินของระบบมีแรงอัดสูงมาก ในการต่อท่อโดยวิธีนี้การบานแฟลร์ที่ดีจึงมีความสำคัญมาก

    - การต่อท่อโดยการเชื่อมต่อ ในการต่อท่อทางเดินน้ำยา นอกจากจะต่อโดยใช้แฟลต์นัตและข้อต่อแล้ว ยังสามารถต่อได้โดยการเชื่อมต่ออีกด้วย 

      ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อ มีดังนี้

      1. ตัดท่อตามความยาวที่ต้องการ

      2. ทำความสะอาดผิวนอกผิวในของท่อ

      3. ใช้หัวเชื่อมแก๊สเป่าให้ความร้อนชิ้นงานจนแดงแล้วนำไปแตะลวดเชื่อม

     แอร์บ้าน

 

การเดินท่อน้ำยาแอร์ยาวๆ มีผลเสียอย่างไรบ้าง

ความยาวของท่อควรจะทำให้สั้นที่สุดที่จะสั้นได้  ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต  โดยทั่วไปไม่ควรจะเกิน 15-20 เมตร  เพราะการเดินท่อน้ำยายาวเกิดไปทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ลดลง  เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้น  และเกิดการสูญเสียพลังงานระหว่างทางมากกว่าปกติ